Dokument
2014/014165
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego...
Twórca
Adam Fudali (Prezydent Miasta Rybnika), dnia 19 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II), dnia 19 lutego 2014 r.
Historia publikacji