Dokument
2014/014165
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego...
Sprawa
2014/014165
Twórca
Adam Fudali (Prezydent Miasta Rybnika), dnia 19 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II), dnia 19 lutego 2014 r.
Historia publikacji