Dokument
2013/104667
Tytuł
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika
Sprawa
2013/104667
Twórca
Maria Cieślik (Inspektor Ek-I), dnia 27 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Agnieszka Merkel (Podinspektor Or), dnia 27 lutego 2014 r.
Historia publikacji