Dokument
2014-214289
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Sprawa
2014-214289
Twórca
Łukasz Tkocz (Inspektor Fn-I), dnia 11 czerwca 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II), dnia 11 czerwca 2014 r.
Historia publikacji