Dokument
2014-213890
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Sprawa
Or.0050.280.2014
Twórca
Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 10 czerwca 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II), dnia 11 czerwca 2014 r.
Pliki
Historia publikacji
2014-06-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)