Dokument
2014-209237
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
Sprawa
Or.0050.286.2014
Twórca
Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 czerwca 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II), dnia 16 czerwca 2014 r.
Pliki
Historia publikacji
2014-06-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)