Dokument
2014-240113
Tytuł
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych
Sprawa
Or.0050.466.2014
Twórca
Adam Fudali - Prezydent Miasta, dnia 5 września 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Agnieszka Merkel (Podinspektor Or), dnia 11 września 2014 r.
Pliki
Historia publikacji
2014-09-11 godz. 11:18 Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)