Dokument
2015-12600
Tytuł
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Sprawa
2015-12600
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent), dnia 18 lutego 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
, dnia 18 lutego 2015 r.
Pliki
Historia publikacji
2015-02-18 Publikacja
2015-02-18 Publikacja Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)