Dokument
2015-102824
Tytuł
Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
Twórca
Joanna Hawel (Kierownik Biura OP), dnia 30 października 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 30 października 2015 r.
Pliki
Historia publikacji