Dokument
2015-109497
Tytuł
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wniosku firmy SEGO Sp. z o.o. o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga 65
Sprawa
Ek-I.6223.7.2015
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent), dnia 19 listopada 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2015-11-19Publikacja Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
2019-12-16Wycofano Upłynął termin publikacji