Dokument
2015-119132
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawa
2015-119132
Twórca
Sylwia Jaroch (Inspektor OP), dnia 15 grudnia 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 15 grudnia 2015 r.
Historia publikacji
2015-12-15 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)