Dokument
2015-123198
Tytuł
Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kolberga 65
Sprawa
Ek-I.6223.7.2015
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent), dnia 30 grudnia 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Historia publikacji