Dokument
2016-10995
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2013-2015 roku
Sprawa
2016-10995
Twórca
Maria Cieślik (Ek-I), dnia 19 listopada 2015 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Agnieszka Merkel (Podinspektor Or), dnia 3 lutego 2016 r.
Pliki
Historia publikacji
2016-02-03 godz. 14:26Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)
2016-02-03 godz. 14:26Wycofano Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-02-03 godz. 14:29 Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)
2016-02-03 godz. 14:30 Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)
2016-02-03 godz. 14:30 Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)
2016-02-03 godz. 14:30 Publikacja Agnieszka Merkel (Kierownik Referatu OU-IV)