Dokument
2016-26606
Tytuł
Kontrola kompleksowa Miasta Rybnika
Sprawa
Or.1710.17.2015
Twórca
Inspektorzy d/s kontroli gospodarki finansowej -Anna Hammerlik, Krzysztof Stachoń, Piotr Wybraniec, Monika Konieczna, dnia 11 marca 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji