Dokument
2016/91410
Sprawa
Or.1710.17.2015
Twórca
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Daniel Kołodziej, dnia 16 maja 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji