Dokument
2016-106793
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Sprawa
Or.0050.651.2016
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 24 października 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 24 października 2016 r.
Pliki
Historia publikacji
2016-10-26 godz. 11:00 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)