Dokument
2016-112200
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Sprawa
2016-112200
Twórca
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I), dnia 7 listopada 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 7 listopada 2016 r.
Historia publikacji