Dokument
2017-10925
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent), dnia 2 lutego 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
, dnia 13 lutego 2017 r.
Pliki
Historia publikacji
2017-02-13 Publikacja
2017-02-13 Wycofano Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III)
2017-02-13 Publikacja
2017-02-13 Wycofano Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III)
2017-02-13 Publikacja