Dokument
2017-32543
Tytuł
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032
Sprawa
2017-32543
Twórca
Barbara Wasiniewska (Referent GK-I), dnia 30 marca 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Pliki
Historia publikacji