Dokument
2017-38602
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 1.10. działania ukierunkowane na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika poprzez stworzenie i wdrożenie Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Sprawa
2017-38602
Twórca
Brak danych, dnia 18 kwietnia 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 18 kwietnia 2017 r.
Pliki
Historia publikacji
2017-04-18 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)