Dokument
2017-63167
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48)
Sprawa
Ar-III.6721.10.2017
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 6 lipca 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Joanna Beracz (Inspektor Ar-III), dnia 12 lipca 2017 r.
Historia publikacji