Dokument
2017-63433
Tytuł
powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Sprawa
Or.0050.440.2017
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent), dnia 10 lipca 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Zuzanna Olbińska (Referent Or), dnia 12 lipca 2017 r.
Pliki
Historia publikacji
2017-07-12 Publikacja