Dokument
2017-87556
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 26 października 2017 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Pliki
Historia publikacji
2017-11-06 Publikacja Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
2017-11-06 Wycofano Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
2017-11-06 Publikacja Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)