Dokument
2018-10764
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku
Twórca
, dnia 25 stycznia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Magdalena Gacek (Referent Or), dnia 25 stycznia 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-01-25 Publikacja Magdalena Gacek (Specjalista Or)