Dokument
2018-15682
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Sprawa
2018-15682
Twórca
, dnia 6 lutego 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Pliki
Historia publikacji