Dokument
2018-15971
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”
Sprawa
2018-15971
Twórca
, dnia 6 lutego 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II), dnia 6 lutego 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-02-06 godz. 15:27 Publikacja Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II)