Dokument
2018-18887
Tytuł
Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania)
Sprawa
ZP.271.16.2018
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 14 lutego 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Usługi
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 1 marca 2018 r.
Pliki
Historia publikacji