Dokument
2018-46482
Tytuł
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Sprawa
GK.6232.25.2018
Twórca
, dnia 25 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 25 kwietnia 2018 r.
Historia publikacji
2018-04-25 godz. 14:40 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)