Dokument
2018-48104
Tytuł
oświadczenie mąjątkowe Jakubiak Barbara
Twórca
Jakubiak Barbara, dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opublikował
Historia publikacji