Dokument
2018-47301
Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54)
Sprawa
MPU.6721.1.2018
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Pliki
Historia publikacji