Dokument
2018-46730
Tytuł
OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz)
Sprawa
ZP.271.58.2018
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej PIG), dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Roboty budowlane
Opublikował
Beata Gałuszka (Inspektor ZP), dnia 2 maja 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-05-02Publikacja Beata Gałuszka (Inspektor ZP)
2018-05-02Wycofano Beata Gałuszka (Inspektor ZP)
2018-05-02 Publikacja Beata Gałuszka (Inspektor ZP)