Dokument
2018-71278
Tytuł
Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów.
Sprawa
ZP.271.87.2018
Twórca
Janusz Koper (Zastępca Prezydenta Miasta JK), dnia 27 czerwca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Roboty budowlane
Opublikował
Pliki
Historia publikacji