Dokument
2018-76848
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 lipca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 20 lipca 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-07-20 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)