Dokument
2018-76451
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2018
Sprawa
Or.0050.529.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 lipca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 20 lipca 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-07-20 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)