Dokument
2018-79094
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 lipca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 lipca 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-07-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)