Dokument
2010/020753
Tytuł
Opinia na podstawie kontroli przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19, 22 lutego 2010 r. W opinii dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji