Dokument
2018-94619
Tytuł
powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.643.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 5 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 6 września 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-09-06 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)