Dokument
2018-98149
Tytuł
ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Sprawa
ZP.271.128.2018
Twórca
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 10 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Wyniki postępowań
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP), dnia 10 września 2018 r.
Historia publikacji