Dokument
2018/133547
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika”
Sprawa
Ek-I.621.5.2018
Twórca
RDOŚ w Katowicach, dnia 3 lipca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Maria Cieślik (Inspektor Ek-I), dnia 13 września 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-09-13Publikacja
2018-09-13Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-09-13Publikacja
2018-09-13Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-09-13Publikacja
2018-09-13Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-09-13Publikacja
2018-09-13Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-09-13 Publikacja