Dokument
2018-98420
Tytuł
Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Sprawa
ZP.271.128.2018
Twórca
Daniela Lampert (Sekretarz Miasta), dnia 10 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Wyniki postępowań
Opublikował
Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP), dnia 13 września 2018 r.
Historia publikacji
2018-09-13 Publikacja Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)