Dokument
2018-115273
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku
Sprawa
2018-115273
Twórca
Renata Behra (Podinspektor Ad-III), dnia 18 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 19 października 2018 r.
Pliki
Historia publikacji