Dokument
2018-116698
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 25 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 października 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-10-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)