Dokument
2018-116698
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Sprawa
Or.0050.724.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 25 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 października 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-10-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)