Dokument
2018-119368
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej
Twórca
Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, działający podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.239.2018 z dnia 29 maja , dnia 30 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 października 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-10-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)