Dokument
2018-119991
Tytuł
Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej.
Sprawa
ZP.271.158.2018
Twórca
Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej), dnia 31 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Roboty budowlane
Opublikował
Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP), dnia 2 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-02 Publikacja Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)