Dokument
2018-125617
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika”
Sprawa
2018-125617
Twórca
, dnia 15 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Historia publikacji