Dokument
2018-124937
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Sprawa
Or.0050.775.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)