Dokument
2018-124937
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 19 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)