Dokument
2018-129286
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Sprawa
2018-129286
Twórca
, dnia 26 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 28 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-28 godz. 08:11 Publikacja Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)