Dokument
2018-126825
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawa
Or.0050.793.2018
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 26 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)