Dokument
2018-126825
Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 26 listopada 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 listopada 2018 r.
Pliki
Historia publikacji
2018-11-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)