Dokument
2018-140463
Tytuł
zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.
Sprawa
Or.0050.857.2018
Twórca
Janusz Koper- Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Or.077.377.2018 z dnia 11.07.2018, dnia 28 grudnia 2018 r., dnia 27 grudnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-01-15 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)