Dokument
2019-5013
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Sprawa
Or.0050.37.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Młodszy Referent Or), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji