Dokument
2019-5042
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Sprawa
Or.0050.33.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 stycznia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 15 stycznia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji